Project Control

Bij Project Control is het van belang dat in een zo vroeg mogelijke stadium de kansen en risico’s inzichtelijk zijn zodat de juiste beheersmaatregelen er aan gekoppeld kunnen worden.

Bee Informed kan u hierbij ondersteunen en begeleiden door het opzetten en / of optimaliseren van de projectadministratie. Dit betekent in het algemeen dat de projectenorganisatie doorlopen wordt om te bepalen welke informatie van belang is om tot een juiste en volledige bewaking te komen. Wanneer een projectcontroller vroeg bij een project betrokken is, is deze beter instaat om financieel het risico te bepalen en om de juiste prognose af te geven.

Bee Informed kan onder andere ondersteunen in:

  • Voorcalculatie vs begroting
  • Verwerking meer- / minderwerk
  • Begroting vs prognose
  • Evaluaties
  • Risico en kansen waardering en beheersmaatregelen
  • Projectbesprekingen
  • Projectrapportage
  • Coaching
  • Gevraagd en ongevraagd advies

Dit kan op basis van

Project

Ondersteunen, begeleiden en meedenken over de inrichting van de projectadministratie en project control en het implementeren in de organisatie. Het creëren of optimaliseren van de middelen om de bewaking van voortgang en prognose te kunnen waarborgen.

Advies

Het coachen en ondersteunen van de projectadministrateurs en / of projectcontrollers om te komen tot optimalisatie van het bewaken van voorgang en prognose zodat kansen en / bedreigingen zo snel mogelijk worden gesignaleerd.

Meer weten? Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak.

Competenties en Kennis