Financial Control

Bij Financial Control is het van belang dat de administratie tijdig, juist en volledig is. Dat de administratieve processen op orde zijn of op orde worden gebracht.

Bee Informed kan u hierbij ondersteunen door bijvoorbeeld de administratieve verwerking gedeeltelijk of volledig over te nemen. Wanneer dit aan de orde is dan zal dit bij voorkeur volledig geautomatiseerd worden ingericht. Dit betekent dat de administratieve processen die hier aan ten grondslag liggen zullen worden doorgelicht en waar nodig aangepast. Hierdoor zullen de gegevens efficiënter worden verwerkt zodat informatie sneller beschikbaar is.

Wat kan Bee Informed onder andere verzorgen of  in ondersteunen:

  • Verzorgen van de administratie
  • Salarisverwerking
  • De belasting aangiftes verzorgen (loonheffing / btw / vpb / inkomstenbelasting)
  • De jaarrekening opstellen
  • Begeleiding accountants indien verplichting tot accountants verklaring en/of richting stakeholders
  • Begroting opzetten
  • Periodieke financiële rapportage (werkelijkheid vs begroting en prognose)
  • Periodieke bespreking
  • Gevraagd en ongevraagd advies

Dit kan op basis van

Abonnement

Voor een vast bedrag per maand kunt u vaste diensten op maat afnemen. U weet waar u aan toe bent en hoeft zich geen zorgen meer te maken over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van uw administratie.

Project

Om de juiste administratieve inrichting te vinden met daaraan gekoppeld de planning en control cyclus vergt tijd en kennis. Er wordt gewerkt op basis van een projectplan zodat u weet wat er gebeurt en wanneer wat gebeurt.

Advies

Wanneer u wel de tijd en capaciteit in uw onderneming heeft maar niet de juiste kennis en / of u wilt even spiegelen dan kan ik u hierbij voorzien in advies bij het opzetten van een planning en control cyclus.

Meer weten? Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak.

Competenties en Kennis